Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT

Dodano: 17.10.2018

16 października 2018 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT.

Do dofinansowania wybrano 4 projekty na łączną kwotę ponad 18 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU