Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dodano: 28.03.2018

Przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02.IZ.01-24-167/17 z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

W konkursie złożyliście 4 projekty – wszystkie uzyskały rekomendacje do dofinansowania. Łączna kwota dotacji dla projektów wyniesie ponad 23,1 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

 

Logotypu EU