Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 04.11.2019

23 października 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania projekt w konkursie nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-314/19 z poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na kwotę ponad 1,4 mln zł wybrano projekt gminy Godów pn. „Budowa przedszkola publicznego w Gołkowicach”.

Lista ocenionych projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU