Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 02.09.2019

28 sierpnia 2019 r. zwiększona została kwota przeznaczona na dotacje oraz wybrana zostały do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02.IZ.01-24-269/18 z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 5,5 mln zł ze środków EFRR wybrano 7 projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Logotypu EU