Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 08.05.2018

24 kwietnia Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinasowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.04.03.02.IZ.01-24-095/16 z poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Decyzją Zarządu zwiększona została kwota przeznaczona na dofinansowania, dzięki czemu wsparcie finansowe mogły uzyskać dodatkowe projekty w ramach powyższego konkursu. Łączna kwota dofinansowania w konkusie wyniosła ponad 40 mln złotych do podziału pomiędzy 24 projekty.

Lista projektów, które zostały wybrane do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU