Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa- RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 31.07.2020

28 lipca wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-341/19 z poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa- RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę prawie 8,6 mln złotych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wybrano 4 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniem o naborze.

Logotypu EU