Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami

Dodano: 22.11.2018

19 listopada 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w naborze nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania wybrano 1 projekt na łączną kwotę ponad 820 tys. zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU