Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego (azbest)

Dodano: 26.03.2021

24 marca 2021 r. wybraliśmy do dofinansowania wszystkie pozytywnie ocenione projekty w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę niemal 5,8 mln zł wybranych zostało 9 projektów, w tym 3 projekty niegrantowe (ok. 1,9 mln zł dofinansowania) i 6 projektów grantowych (ok. 3,9 mln zł).

Wybrane do dofinansowanie projekty dotyczą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest w gminach (projekty grantowe):

  • Pszów,
  • Rudnik,
  • Godów,
  • Gaszowice,
  • Pietrowice Wielkie,
  • Kuźnia Raciborska,

oraz przez spółki i spółdzielnie mieszkaniowe z (projekty niegrantowe):

  • Rybnika
  • i Wodzisławia Śląskiego.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU