Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego (PSZOK)

Dodano: 04.05.2020

29 kwietnia 2020 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę prawie 3 mln zł wybrano 3 projekty.

Wybrane do dofinansowania projekty pozwolą na budowę Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w gminach:

  • Pietrowice Wielkie,
  • Rudnik,
  • Racibórz.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Logotypu EU