Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 29.01.2021

27 stycznia 2021 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-380/20 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 2 mln zł wybrane zostały 2 projekty.

Wybrane do dofinansowanie projekty dotyczą budowy Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w gminie Kornowac oraz w Raciborzu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU