Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami

Dodano: 30.05.2018

29 maja 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Łączna wartość dofinansowania dla 3 wybranych projektów z zakresu kompleksowego unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest to ponad 2 mln zł.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Logotypu EU