Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 26.04.2019

24 kwietnia wybraliśmy do dofinansowania jeden projekt w naborze nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-284/18 z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na kwotę ponad 930 tys. zł wybrany został projekt pt. „Żłobek szansą na aktywizację zawodową mieszkańców Gminy Kuźnia Raciborska”.

Ponadto zaktualizowaliśmy załącznik do regulaminu konkursu, tj. wzór umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Aktualne dokumenty znajdują się pod ogłoszeniem o naborze.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Logotypu EU