Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki konkursu z poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregion Zachodni

Dodano: 18.06.2019

14 czerwca Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty w konkursie RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18 z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Subregionu Zachodniego.

W konkursie przeprowadzonym dla Subregionu Zachodniego pozytywną ocenę otrzymały 4 projekty złożone przez:

Miasto Wodzisław Śląski:

Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Jedłownik „Aktywni razem mogą wszystko”;
Program Aktywności Lokalnej dzielnic Stare i Nowe Miasto „Aktywność szansą na nowy początek”;
Program Aktywności Lokalnej Dzielnicy Wilchwy „Czas na aktywną zmianę”.
Miejską i powiatową bibliotekę publiczną im. Ryszarda Kincla w Raciborzu:

Biblioteka bez barier.
Wybrane projekty otrzymają dofinansowanie na łączną kwotę prawie 1,9 mln złotych.

Listy ocenionych projektów oraz imienne listy członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej oraz pod ogłoszeniami o naborach.

Logotypu EU