Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Wyniki naboru z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 21.01.2019

16 stycznia 2019 r. wybraliśmy do dofinansowania projekty w naborze nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-244/18 z poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania na łączną kwotę ponad 3 milionów złotych wybrane zostały 3 projekty.

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

Logotypu EU