Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zasady realizacji Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 przez IZ RPO WSL i IP RPO WSL – Wojewódzki Urządy Pracy oraz IP ZIT/RIT RPO WSL (dokument obowiązuje od dnia 28.12.2016 r.)

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU