Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020 – RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Dodano: 23.03.2016

Informujemy, że  1 lutego 2016 r.  zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020 –  RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15;

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach ww. konkursów, przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej oraz szczegółowy harmonogramy etapów oceny.

Harmonogram etapów oceny

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej

Logotypu EU