Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

Dodano: 26.08.2016

Informujemy, że 23 sierpnia 2016 r. zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16 dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano 5 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 13 miliony złotych.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej jak również są dołaczone pod poszczególnymi naborami.

Lista projektów wybranych do dofiansowania

Imienna lista członków KOP

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU