Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach 4.1.2 Odnawialne źródła energii

Dodano: 28.02.2018

21 lutego 2018 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów, zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16, przeprowadzonego w ramach poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Do dofinansowania wybranych zostało 12 projektów na łączną kwotę ponad 6 mln zł.

Aktualizacja listy podyktowana była koniecznością uwzględnienia wyników zakończonej procedury odwoławczej.

Listę ocenionych projektów można znaleźć w załączniku poniżej.

Aktualna lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania

Logotypu EU