Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaktualizowano załącznik nr 10 Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości dla konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Dodano: 24.08.2016

Informujemy, iż zaktualizowano załącznik nr 10 „Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości” dla konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Opisane modyfikacje mają na celu uspójnienie zapisów w poszczególnych dokumentach pakietów aplikacyjnych, a w przypadku  dodatkowego kryterium w konkursie w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – dostosowanie do funkcjonalności LSI.

Ponieważ zmiany te mają charakter techniczny, nie wpływają na okresy naborów wniosków w konkursach. Rejestr zmian do załącznika jest dostępny na stronie rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

Z zaktualizowanym załącznikiem nr 10 można zapoznać się na stronie rpo.slaskie.pl – TUTAJ oraz w zakładce „Nabory” – TUTAJ.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU