Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym

Dodano: 12.09.2016

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej rpo.slaskie.pl, znajduje się zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursu nr RPSL. 09.02.06-IZ.01-24-079/16 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU