Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zatwierdzono listę ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Dodano: 13.04.2016

Informujemy, że w dniu 05.04.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, znajdą Państwo w załączniku.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również w załączniku  Imienną listę członków Komisji Oceny Projektówpowołanej do oceny wniosków w ramach przedmiotowego konkursu.

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Lista członków Komisji Oceny Projektów RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Logotypu EU