Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła…

Dodano: 28.04.2017

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 833/189/V/2017 wprowadzając tym samym zmiany do regulaminu naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT. Zmiany mają charakter porządkujący treści, wprowadzone zostały m.in. ze względu na wątpliwości interpretacyjne, które były zgłaszane do Instytucji Zarządzajacej RPO WSL 2014 – 2020.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

Wykaz zmian do regulaminów konkursów z działania 4.3.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU