Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia naborów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Dodano: 20.03.2020

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz na wniosek Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, IZ RPO WSL wydłużyła czas przeznaczony na złożenie wniosków do 30.06.2020 r. w następujących konkursach RIT:

Tym samym zmianie uległy również orientacyjne terminy rozstrzygnięcia konkursów.
Powyższe informacje zostały zaktualizowane w ogłoszeniach poszczególnych naborów oraz w regulaminach konkursów.

Logotypu EU