Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 06.05.2020

29 kwietnia 2020 r. zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-386/20 z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiana

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 1 czerwca 2020 roku na 1 lipca 2020 roku, tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2021 r. – został przeniesiony na luty 2021 r.

Powód

Aktualizacja regulaminu jest wynikiem rekomendacji Instytucji Pośredniczącej (RIT Subregionu Zachodniego), do której przychyliła się Instytucja Organizująca Konkurs (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przedłużając tym samym czas niezbędny projektodawcom na złożenie wniosków o dofinansowanie.

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Logotypu EU