Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminów zakończenia i rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 06.05.2020

29 kwietnia 2020 r. zaktualizowaliśmy regulamin konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-385/20 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiana

Termin zakończenia naboru wniosków w konkursie został przesunięty z 30 czerwca 2020 roku na 30 sierpnia 2020 roku, tym samym określony w regulaminie orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2021 r. – został przeniesiony na marzec 2021 r.

Powód

Aktualizacja regulaminu jest wynikiem rekomendacji Instytucji Pośredniczącej (RIT Subregionu Zachodniego), do której przychyliła się Instytucja Organizująca Konkurs (Departament Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przedłużając tym samym czas niezbędny projektodawcom na złożenie wniosków o dofinansowanie.

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

Logotypu EU