Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu ogłoszenia konkursów z Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Dodano: 30.11.2016

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że z powodu wejścia w życie nowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” nabór wniosków na konkurs dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT zostanie opublikowany w I kwartale 2017 roku. W związku z powyższym tegoroczny konkurs w ramach Poddziałań 9.1.2 nie będzie ogłoszony.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU