Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozpoczęcia konkursu z działania 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej

Dodano: 28.01.2019

Zmiana terminu

Zaplanowany na marzec 2019 r. konkurs z poddziałania:

  • 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych  RIT Subregionu Zachodniego

został przesunięty na IV kwartał 2019 r. (ostateczną decyzję co do terminu naboru podejmie Zarząd Województwa Śląskiego).

Przyczyna

Nieuregulowana kwestia kwalifikowalności VAT w projektach dotyczących dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej i doposażenia/wyposażenia miejsc pracy.

Skutek

Konkursy dla poddziałań 7.3.2 zostaną ogłoszone niezwłocznie po uregulowaniu kwestii kwalifikowalności VAT przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju.

Logotypu EU