Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych

Dodano: 26.09.2018

Informujemy, że zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Termin rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z września 2018 r. na październik 2018 r. z przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

Logotypu EU