Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Dodano: 28.03.2018

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) zmieniła termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 z poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu wynika z przesłanek niezależnych od Inst ytucji Organizującej Konkurs. Termin rozstrzygnięcia konkursu uległ zmianie z marca 2018 r. na kwiecień 2018 r.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU