Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 9.1 Aktywna integracja

Dodano: 30.04.2019

Ze względu na złożony proces oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przesunęliśmy termin rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-281/18, z poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT.

Terminy rozstrzygnięcia konkursu został przesunięty z kwietnia 2019 r. na maj 2019 r.

Logotypu EU