Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 22.07.2019

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-269/18 z poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiany

Określony w regulaminie naboru orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2019 r. – został przesunięty na sierpień 2019 r.

Powód

Powyższa zmiana podyktowana jest wnioskiem Instytucji Pośredniczącej – RIT Subregionu Zachodniego, do którego przychyliła się Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), przedłużając tym samym czas niezbędny na ocenę wniosków o dofinansowanie.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU