Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 27.03.2020

Zmieniliśmy terminy rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-318/19 z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiany

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – marzec 2020 r. – został przesunięty na kwiecień 2020 r.

Powód

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nastąpiła z przyczyn niezależnych od Instytucji Zarządzającej, w tym również z powodu wystąpienia zagrożenia epidemicznego.

Logotypu EU