Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru 4.1.2 Odnawialne źródła energii!

Dodano: 30.09.2016

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 – 4.1.2. Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego. Określony wcześniej termin rozstrzygnięcia naboru – wrzesień 2016 r. – ulega zmianie na październik 2016 r.

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU