Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 27.01.2021

Zmieniliśmy termin rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-369/20 z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.

Zmiana

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – styczeń 2021 r. – został przesunięty na luty 2021 r.

Uzasadnienie

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nastąpiła ze względu na złożoność procesu oceny wniosków o dofinansowanie.

Logotypu EU