Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana terminu zakończenia i rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Dodano: 31.12.2018

Zmieniony został termin zakończenia i rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego RPSL.05.02.02-IZ.01-24-288/18

Nastąpiła zmiana terminu zakończenia naboru z 28.02.2018 r. (do godz. 12:00:00) na 30.04.2019 r. (do godz. 12:00:00) oraz rozstrzygnięcia naboru z września 2019 r. na listopad 2019 r.

Logotypu EU