Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Dodano: 16.06.2016

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT o nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-036/15, dotycząca załacznika nr 3, 3a oraz 3b.

Logotypu EU