Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiany w harmonogramie nabor贸w wniosk贸w

Dodano: 20.04.2023

Odroczone terminy nabor贸w

W zwi膮zku z trwaj膮cymi uzgodnieniami Kontraktu Programowego dla Wojew贸dztwa 艢l膮skiego ze stron膮 rz膮dow膮, co warunkuje dofinansowanie projekt贸w zamieszczonych na li艣cie projekt贸w priorytetowych Kontraktu (za艂. nr 10) Instytucja Zarz膮dzaj膮ca programem Fundusze Europejskie dla 艢l膮skiego 2021-2027 informuje, 偶e nabory zaplanowane w harmonogramie dla nast臋puj膮cych dzia艂a艅:

  • 10.5. Innowacyjna infrastruktura wspieraj膮ca gospodark臋,
  • 10.9. Ponowne wykorzystanie teren贸w poprzemys艂owych, zdewastowanych, zdegradowanych na cele rozwojowe regionu,
  • 10.11. Systemowe zarz膮dzanie terenami poprzemys艂owymi,
  • 10.13. Infrastruktura szkolnictwa wy偶szego na potrzeby transformacji,

nie zostan膮og艂oszone聽w przewidywanym terminie tj. 20 kwietnia 2023 r.

Nabory te zostan膮 og艂oszone niezw艂ocznie po uzgodnieniu listy projekt贸w przez stron臋 samorz膮dow膮 i rz膮dow膮.

Nabory w ramach ZIT

Warunkiem og艂oszenia naboru projekt贸w w ramach聽Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych聽(ZIT) jest uzyskanie pozytywnej opinii Instytucji Zarz膮dzaj膮cej programem regionalnym, a tak偶e Ministra w艂a艣ciwego do spraw rozwoju regionalnego do strategii terytorialnej, opracowanej i uchwalonej uprzednio przez zwi膮zek ZIT.

Do czasu przeprowadzenia tej procedury, wynikaj膮cej z ustawy o zasadach realizacji zada艅 finansowanych ze 艣rodk贸w europejskich w perspektywie finansowej 2021鈥2027, og艂oszenie nabor贸w dla dzia艂ania聽10.14. Infrastruktura kszta艂cenia zawodowego聽(30 kwietnia br.) oraz dzia艂ania聽8.3. Infrastruktura szkolnictwa zawodowego聽鈥撀燴IT聽(2 maja br.)聽zostaje zawieszone.

Nabory te zostan膮 og艂oszone w najbli偶szym terminie nast臋puj膮cym po zako艅czonym procesie opiniowania strategii.

Logotypu EU