Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

ZMIANY W REGULAMINACH NABORÓW!

Dodano: 30.03.2016

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminów konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, wprowadziliśmy w regulaminach konkursów zmiany, mające na celu doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

Zmiany usankcjonowane zostały w dniu 30.03.2016 r. Uchwałą Zarządu Województwa nr 558/104/V/2016.

Szczegółowy zakres zmian wraz z odniesieniem do numerów naborów znajduje się TUTAJ, natomiast aktualne wersje regulaminów konkursów, zawierające wprowadzone zmiany, opublikowano pod ogłoszeniami konkursowymi dla poszczególnych naborów.

Dotyczy nabórów RIT Subregionu Zachodniego:

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

Logotypu EU