Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Zmiany wzorów dokumentów – nabory EFRR!

Dodano: 31.08.2016

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1764/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zatwierdził zmiany załączników w ramach naborów zakończonych/trwających/ogłoszonych Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiany dotyczyły wzoru umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu, jak również wprowadzono nową wersję Przewodnika dla beneficjentów EFRR 2014-2020, który stanowi załącznik do umowy/ porozumienia/decyzji.

Dotyczy nabórów RIT Subregionu Zachodniego:

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Logotypu EU