Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aktualizacja Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Dodano: 03.11.2015

30 października2015 r. Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przyjęło aktualizację Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę oraz zdefiniowane problemy w poszczególnych obszarach problemowych Strategia RIT zdefiniowała misję RIT w okresie do 2025 roku: Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego narzędziem niwelującym oddziaływanie zdefiniowanych obszarów problemowych oraz pogłębiającym integrację i współpracę samorządów Subregionu Zachodniego.

Działania w ramach RIT pozwolą na realizację dwóch celów strategicznych:

  1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej Subregionu Zachodniego.
  2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim.

Cele strategiczne łączą w sobie priorytety złożone z działań. Każde z działań skupia dodatkowo cele szczegółowe, dla których przypisano wskaźniki rezultatu strategicznego.

Zachęcamy zatem do szczegółowej lektury dokumentu.

Logotypu EU