Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Aktualizacja SZOOP RPO WSL 2014-2020
Aktualizacja SZOOP RPO WSL 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 13.2.

Aktualności

Nowy nabór z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

30 sierpnia 2018 r. otwieramy nabór w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Subregionu Zachodniego – nr konkursu: RPSL.05.01.02-IZ.01-24-274/18. Kto może otrzymać dofinansowanie? Jednostki samorządu terytorialnego, ich ...

Czytaj 30.07.2018

Aktualizacja Opisu Funkcji i Procedur RPO WSL

Uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego Nr 1698/273/V/2018 z dnia 24 lipca 2018 r. przyjęto Opis Funkcji i Procedur Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 v.4 (OFIP v.4). Zał. 1 do Uchwały ZW nr 1698_273_V_2018 ...

Czytaj 26.07.2018

Logotypu EU