Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Aktualizacja SZOOP RPO WSL 2014-2020
Aktualizacja SZOOP RPO WSL 2014-2020
Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – aktualizacja do wersji 13.0.
Harmonogram naborów
Wspólnie o funduszach europejskich
Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs dla organizacji pozarządowych, partnerów społeczno-gospodarczych i władz miejskich na najlepsze inicjatywy informujące o możliwościach korzystania ze środków unijnych.

Aktualności

Logotypu EU