Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Dowiedz się więcej o programie

Rozwiń, aby zobaczyć więcej
Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie na 2019 r.
Zaktualizowany został "Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie na 2019 rok" do wersji 2.
SZOOP – aktualizacja do wersji 14.1
Zaktualizowany został Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wraz z załącznikami do wersji 14.1.

Aktualności

Logotypu EU