Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Rekomendacje

REKOMENDACJE DLA PROJEKTU RIT? A CO TO TAKIEGO?

W za艂膮czniku nr 3 do Szczeg贸艂owego Opisu Osi Priorytetowych RPO WSL 2014-2020 w zakresie kryteri贸w zgodno艣ci ze Strategi膮 ZIT/RIT mo偶na znale藕膰 kilka kryteri贸w traktuj膮cych o udzielaniu rekomendacji dla projekt贸w planowanych do z艂o偶enia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.

S膮 to kryteria o tre艣ci:

 • „Sp贸jno艣膰 projektu z przedsi臋wzi臋ciami realizowanymi na obszarze obj臋tym Strategi膮 ZIT/RIT – projekt realizowany przez cz艂onk贸w Zwi膮zku ZIT/RIT lub sygnatariuszy Porozumie艅 w sprawie realizacji ZIT/RIT w Subregionie”
 • „Wp艂yw Zwi膮zk贸w ZIT/RIT /sygnatariuszy Porozumie艅 w sprawie realizacji ZIT/RIT na realizacj臋 projekt贸w na obszarze obj臋tym Strategi膮 ZIT/RIT”
 • „Czy projekt jest sp贸jny z przedsi臋wzi臋ciami realizowanymi na obszarze obj臋tym Strategi膮聽 RIT?”.

W przypadku ch臋ci uzyskania wy偶szej punktacji projektodawca jest zobowi膮zany do wskazania deklaracji w tre艣ci wniosku o dofinansowanie, i偶 dzia艂ania projektowe zapewniaj膮 sp贸jno艣膰 oraz wp艂yw miast i gmin z obszar贸w funkcjonalnych Subregionu na kszta艂t i spos贸b realizacji dzia艂a艅 na ich obszarze oraz zapewni o posiadaniu rekomendacji Zwi膮zku w formie uchwa艂y Zarz膮du Zwi膮zku RIT.

JAK UZYSKA膯 REKOMENDACJE?

Decyzj膮 Zarz膮du Zwi膮zku Subregionu Zachodniego z siedzib膮 w Rybniku z dnia 30 marca 2016 r. potencjalni Beneficjenci RIT nieb臋d膮cy Cz艂onkami Zwi膮zku podczas ubiegania si臋 o udzielanie rekomendacji dla projekt贸w planowanych do z艂o偶enia w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych RPO WSL 2014-2020 b臋d膮 zobowi膮zani聽do z艂o偶enia w Biurze Zwi膮zku wniosku聽zawieraj膮cego szereg niezb臋dnych informacji.

JAKIE DANE UJ膭膯 WE WNIOSKU?

Ka偶dorazowo prosimy o podane nast臋puj膮cych danych:

 1. Planowana nazwa projektu.
 2. Przewidywany okres realizacji projektu.
 3. Priorytet, dzia艂anie, poddzia艂anie RPO WSL.
 4. Warto艣膰 ca艂kowita projektu, kwota dofinansowania.
 5. Wska藕niki planowane do realizacji i ich szacunkowa warto艣膰.
 6. Odniesienie do diagnozy Strategii RIT Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego (wskazanie problem贸w).
 7. Jaki Cel/Dzia艂anie Strategii RIT projekt b臋dzie realizowa艂.
 8. Oznaczenie czy projekt jest komplementarny ze z艂o偶onymi/planowanymi do z艂o偶enia w ramach EFS/EFRR.

Zawarcie wskazanych wy偶ej informacji we wniosku do Zarz膮du Zwi膮zku Gmin i Powiat贸w Subregionu Zachodniego Wojew贸dztwa 艢l膮skiego z siedzib膮 w Rybniku z pewno艣ci膮 przy艣pieszy czas oczekiwania na rekomendacje.

02.09.2019 r. WA呕NE!

Niniejsza procedura uzyskiwania rekomendacji pozostaje niezmienna w przypadku aktualnych nabor贸w wniosk贸w dofinansowanych ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego tj. konkurs贸w og贸lnych z wydzielon膮 pul膮 艣rodk贸w na poszczeg贸lne subregiony i kryterium punktowanego聽 鈥濩zy projekt zosta艂 zarekomendowany przez Zwi膮zek ZIT/RIT lub w艂a艣ciwy organ/y Porozumienia w sprawie realizacji ZIT/RIT w danym Subregionie…?鈥.

Jednocze艣nie IP RIT RPO WSL informuj臋, 偶e wniosek o rekomendacj臋 nale偶y wys艂a膰 do Biura Zwi膮zku najp贸藕niej na 10 dni kalendarzowych przez zako艅czeniem danego naboru. Nie gwarantuje si臋, 偶e wnioski wys艂ane po wskazanym terminie zostan膮 rozpatrzone.

Logotypu EU