Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Przeczytaj raporty i sprawozdania

SPRAWOZDANIA ROCZNE IP RIT RPO WSL Z REALIZACJI RIT:

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2019 r. zatwierdzone uchwałą nr 2/2020 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 4 marca 2020 r.

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2018 r. zatwierdzone uchwałą nr 20/2019 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 28 sierpnia 2019 r.

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2017 r. zatwierdzone uchwałą nr 3/2018 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 9 kwietnia 2018 r.

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2016 r. zatwierdzone uchwałą nr 4/2017 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 30 marca 2017 r.

Sprawozdanie roczne IP RIT RPO WSL z realizacji RIT za 2015 r. zatwierdzone uchwałą nr 3/2016 Zgromadzenia Ogólnego Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 25 stycznia 2016 r.

INFORMACJE KWARTALNE Z REALIZACJI RIT RPO WSL:

Informacja kwartalna za I półrocze 2017 r. zatwierdzona uchwałą nr 59/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Informacja kwartalna za II półrocze 2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 10/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 27 stycznia 2017 r.

Informacja kwartalna za I półrocze 2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 31/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Informacja kwartalna za II półrocze 2015 r. zatwierdzona uchwałą nr 1/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 21 stycznia 2016 r.

Informacja kwartalna za I półrocze 2015 r. (obejmuje okres od kwietnia do czerwca 2015 r.)

 

Logotypu EU