Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Aneks nr 1 do Porozumienia nr 11/RR/2015 z dnia 13 marca 2015 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU