Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

anulowanie konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna

Dodano: 13.07.2015

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-006/15) oraz Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-007/15 )

Przyczyną anulowania konkursu są zidentyfikowane w wyniku ogłoszenia aspekty interpretacyjne związane z kryteriami dostępu określonymi w warunkach konkursu, a dotyczące konieczności zapewnienia równego traktowania podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w naborze.

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego informuje, że nabór dla ww. poddziałania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, uwzględniając w warunkach konkursu wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzanego dla działania 4.3. Nowy termin naboru zostanie wskazany w indykatywnym harmonogramie naborów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

Logotypu EU