Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok

Dodano: 28.07.2016

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 26 lipca 2016 r. przyjął „Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok”.

Aktualizacja dokumentu polega m.in. na:

  • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych,
  • zwiększeniu alokacji na konkursy w ramach poddziałań: 4.3.2, 8.3.1 oraz 12.1.1,
  • ogłoszeniu dodatkowych konkursów w ramach poddziałań: 11.1.2, 11.1.3,
  • odwołanie terminów konkursów z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach poddziałania 8.2.3 i działania 6.2 oraz zaproponowanie nowych terminów.

Aktualny harmonogram naborów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

Logotypu EU