Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja kwartalna za I półrocze 2016 r. zatwierdzona uchwałą nr 31/2016 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 5 sierpnia 2016 r.

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU