Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Informacja kwartalna za I półrocze 2017 r. zatwierdzona uchwałą nr 59/2017 Zarządu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Dodano: 13.03.2018

Logotypu EU