Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Dodano: 02.09.2016

Informujemy, że 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1759/134 /V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Poniżej przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę członków Komisji Oceny Projektów.

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU