Czcionki:
Kontrast:
subregion ue

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej

Dodano: 15.09.2017

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Do etapu oceny formalnej w ramach konkursu dla poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni zakwalifikowane zostały 4 projekty.

Ponadto informujemy, że został opublikowany szczegółowy harmonogram dla niniejszego konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17. Listę wniosków przekazanych do oceny formalnej oraz harmonogram znajdą Państwo w załączniku poniżej.

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Lista wniosków spełniających wymogi formalne skierowanych do oceny formalnej

Źródło: rpo.slaskie.pl

Logotypu EU